Trafik Proxy API documentation

 1. Stations
 2. Messages
 3. Reason Codes
 4. Delayed Trains

Stations

A station has the following attributes:

LocationSignature
AdvertisedLocationName
Geometry.WGS84
PlatformLine

To get all stations:

GET /stations

Result:

{
 "data": [
  {
   "AdvertisedLocationName": "Astrid Lindgrens värld",
   "Geometry": {
    "WGS84": "POINT (15.840063951305682 57.67270729523255)"
   },
   "LocationSignature": "Alv",
   "PlatformLine": [
    "1"
   ]
  },
  {
   "AdvertisedLocationName": "Aneby",
   "Geometry": {
    "WGS84": "POINT (14.81189626871035 57.837434576066045)"
   },
   "LocationSignature": "Any",
   "PlatformLine": [
    "1",
    "2"
   ]
  },
  {
   "AdvertisedLocationName": "Aspen",
   "Geometry": {
    "WGS84": "POINT (12.240512241673448 57.75442205677955)"
   },
   "LocationSignature": "Apn",
   "PlatformLine": [
    "1",
    "2"
   ]
  },
....

Messages

A message has the following attributes:

EventId
EndDateTime
Geometry.WGS84
ExternalDescription
StartDateTime
LastUpdateDateTime
ReasonCode
TrafficImpact
Header

To get all messages:

GET /messages

Result:

{
 "data": [
  {
   "ExternalDescription": "Trafikverket bygger ut Mälarbanan mellan Sundbyberg och Jakobsberg söndagar kl. 02.00 - 08:20. SL pendeltåg ersätts med buss och tunnelbana.\nInställda avgångar och förlängd restid förekommer.\nFör mer information om din resa, kontakta ditt tågbolag.\n",
   "Geometry": {
    "WGS84": "POINT (17.9025365385664 59.3923400986982)"
   },
   "EventId": "2666822",
   "Header": "Banarbete",
   "ReasonCode": [
    {
     "Code": "IBT",
     "Description": "banarbete"
    }
   ],
   "TrafficImpact": [
    {
     "IsConfirmed": true,
     "FromLocation": [
      "Bål"
     ],
     "AffectedLocation": [
      "Bkb",
      "Brny",
      "Bro",
      "Duo",
      "Huv",
      "Jkb",
      "Khä",
      "Kän",
      "Sod",
      "Spå",
      "Sub",
      "Tmö",
      "Tot"
     ],
     "ToLocation": [
      "Sci"
     ]
    },
    {
     "IsConfirmed": true,
     "FromLocation": [
      "Sub"
     ],
     "AffectedLocation": [
      "Bkb",
      "Duo",
      "Spå"
     ],
     "ToLocation": [
      "Jkb"
     ]
    }
   ],
   "StartDateTime": "2018-12-15T02:00:00.000+01:00",
   "LastUpdateDateTime": "2021-01-21T08:46:30.150+01:00"
  },
....

Reason Codes

A reason code has the following attributes:

Code
GroupDescription
Level1Description
Level2Description
Level3Description

To get all reason codes:

GET /codes

Result:

{
 "data": [
  {
   "Code": "ANA002",
   "GroupDescription": "Annonseringstexter",
   "Level1Description": "Avvikelse",
   "Level2Description": "Nationell",
   "Level3Description": "Bakre tåg"
  },
  {
   "Code": "ANA004",
   "GroupDescription": "Annonseringstexter",
   "Level1Description": "Avvikelse",
   "Level2Description": "Nationell",
   "Level3Description": "Brofel"
  },
  {
   "Code": "ANA003",
   "GroupDescription": "Annonseringstexter",
   "Level1Description": "Avvikelse",
   "Level2Description": "Nationell",
   "Level3Description": "Banarbete"
  },
  {
   "Code": "ANA005",
   "GroupDescription": "Annonseringstexter",
   "Level1Description": "Avvikelse",
   "Level2Description": "Nationell",
   "Level3Description": "Broöppning"
  },
....

Delayed Trains

All delayed trains in Sweden for the coming 14 hours is shown.

A delayed train has the following attributes:

ActivityId
ActivityType
AdvertisedTimeAtLocation
EstimatedTimeAtLocation
AdvertisedTrainIdent
Canceled
FromLocation
ToLocation

To get all delayed trains:

GET /delayed

Result:

{
 "data": [
  {
   "ActivityId": "1500adde-0a5d-1766-08d8-d85aaae62018",
   "ActivityType": "Avgang",
   "AdvertisedTimeAtLocation": "2021-03-11T13:03:00.000+01:00",
   "AdvertisedTrainIdent": "735",
   "Canceled": false,
   "EstimatedTimeAtLocation": "2021-03-11T13:15:00.000+01:00",
   "FromLocation": [
    {
     "LocationName": "Hpbg",
     "Priority": 1,
     "Order": 0
    }
   ],
   "ToLocation": [
    {
     "LocationName": "Cst",
     "Priority": 1,
     "Order": 0
    }
   ]
  },
  {
   "ActivityId": "1500adde-0a5d-1766-08d8-d85a927d1a39",
   "ActivityType": "Avgang",
   "AdvertisedTimeAtLocation": "2021-03-11T13:07:00.000+01:00",
   "AdvertisedTrainIdent": "233",
   "Canceled": true,
   "EstimatedTimeAtLocation": "2021-03-11T13:44:00.000+01:00",
   "FromLocation": [
    {
     "LocationName": "Cst",
     "Priority": 1,
     "Order": 0
    }
   ],
   "ToLocation": [
    {
     "LocationName": "Nr",
     "Priority": 1,
     "Order": 0
    }
   ]
  },
....