jsramverk.se

Välkommen till jsramverk

Detta är kursen DV1612 JavaScript-baserade webbramverk. Vi ska i denna kurs använda oss av JavaScript ramverk både på frontend och backend för att skapa användarvänliga webbplatser.

Kursen ges till webbprogrammeringsstudenter vid Blekinge Tekniska Högskola. Och är en av Sveriges enda högskolekurser i JavaScript ramverk. Källkoden till denna webbplats finns på GitHub emilfolino/jsramverk.se

Nedan finns inlämningsuppgifterna tillsammans med material om de tekniker och verktyg som används i kursen.

Vi utvärderar frontend ramverk och skapar en me-applikation i det JavaScript ramverk du valde.

Gå till uppgiften

Vi bygger vidare på vår me-applikation och tittar på hur användarens upplevelse sätts i fokus.

Gå till uppgiften

Vi skaffar oss en server och driftsätter ett API som vi använder i vår me-applikation.

Gå till uppgiften

Vi skapar en testmiljö för våra repon, samt ett flöde för Continouos Integration.

Gå till uppgiften

Vi tittar på hur vi kan använda websockets för realtidsprogrammering på webben.

Gå till uppgiften

Vi använder en NoSQL databas för att spara data och jämför med relationsdatabaser.

Gå till uppgiften

Du använder dina kunskaper från tidigare i kursen till att skapa en trading plattform.

Gå till projektet

Generell information

Exempelprogram

Exempelprogrammen som används i kursen finns i GitHub-repot emilfolino/jsramverk.

Litteratur

Kursen är inte hårt kopplat till specifik kurslitteratur. Rekommenderad läsning i denna och alla andra JavaScript kurser är bokserien You Don't Know JS av Kyle Simpson.

Kursplan

Kursplanen hittas genom att söka på DV1612 via BTH's webbplats.

Schema

Schema för kursen finns via schema.bth.se.

Ladok och betygsättning

Enligt kursplanen finns det 3 Ladok-moment. Dessa är kopplade till inlämningsuppgifterna enligt nedan.

Kursens momentLadok moment enligt kursplanBetygPoäng
Frontend & UXInlämning 1 á 2.5hpG-U20
Backend & TestInlämning 2 á 2.5hpG-U20
Realtid, NoSQL & ProjektetInlämning 3 á 2.5hpA-F20-60

Slutgiltigt betyg

PoängBetyg
100A
90B
80C
70D
60E

Kursvärdering

Kursvärdering är ett viktigt verktyg för återkoppling och utvärdering av kurser både för Blekinge Tekniska Högskola men främst för kursorganisationen och kursansvarige. I slutet av kursen skickas kursvärderingen ut via Canvas och mail. Jag är som kursansvarig oerhört tacksam om du vill ta 3-5 minuter att svara på kursvärderingen.