Trafik Proxy API documentation

 1. Stations
 2. Messages
 3. Reason Codes
 4. Delayed Trains
 5. Delayed Trains with live position

Stations

A station has the following attributes:

LocationSignature
AdvertisedLocationName
Geometry.WGS84
PlatformLine

To get all stations:

GET /stations

Result:

{
 "data": [
  {
   "AdvertisedLocationName": "Astrid Lindgrens värld",
   "Geometry": {
    "WGS84": "POINT (15.840063951305682 57.67270729523255)"
   },
   "LocationSignature": "Alv",
   "PlatformLine": [
    "1"
   ]
  },
  {
   "AdvertisedLocationName": "Aneby",
   "Geometry": {
    "WGS84": "POINT (14.81189626871035 57.837434576066045)"
   },
   "LocationSignature": "Any",
   "PlatformLine": [
    "1",
    "2"
   ]
  },
  {
   "AdvertisedLocationName": "Aspen",
   "Geometry": {
    "WGS84": "POINT (12.240512241673448 57.75442205677955)"
   },
   "LocationSignature": "Apn",
   "PlatformLine": [
    "1",
    "2"
   ]
  },
....

Messages

A message has the following attributes:

EventId
EndDateTime
Geometry.WGS84
ExternalDescription
StartDateTime
LastUpdateDateTime
ReasonCode
TrafficImpact
Header

To get all messages:

GET /messages

Result:

{
 "data": [
  {
   "ExternalDescription": "Trafikverket bygger ut Mälarbanan mellan Sundbyberg och Jakobsberg söndagar kl. 02.00 - 08:20. SL pendeltåg ersätts med buss och tunnelbana.\nInställda avgångar och förlängd restid förekommer.\nFör mer information om din resa, kontakta ditt tågbolag.\n",
   "Geometry": {
    "WGS84": "POINT (17.9025365385664 59.3923400986982)"
   },
   "EventId": "2666822",
   "Header": "Banarbete",
   "ReasonCode": [
    {
     "Code": "IBT",
     "Description": "banarbete"
    }
   ],
   "TrafficImpact": [
    {
     "IsConfirmed": true,
     "FromLocation": [
      "Bål"
     ],
     "AffectedLocation": [
      "Bkb",
      "Brny",
      "Bro",
      "Duo",
      "Huv",
      "Jkb",
      "Khä",
      "Kän",
      "Sod",
      "Spå",
      "Sub",
      "Tmö",
      "Tot"
     ],
     "ToLocation": [
      "Sci"
     ]
    },
    {
     "IsConfirmed": true,
     "FromLocation": [
      "Sub"
     ],
     "AffectedLocation": [
      "Bkb",
      "Duo",
      "Spå"
     ],
     "ToLocation": [
      "Jkb"
     ]
    }
   ],
   "StartDateTime": "2018-12-15T02:00:00.000+01:00",
   "LastUpdateDateTime": "2021-01-21T08:46:30.150+01:00"
  },
....

Reason Codes

A reason code has the following attributes:

Code
GroupDescription
Level1Description
Level2Description
Level3Description

To get all reason codes:

GET /codes

Result:

{
 "data": [
  {
   "Code": "ANA002",
   "GroupDescription": "Annonseringstexter",
   "Level1Description": "Avvikelse",
   "Level2Description": "Nationell",
   "Level3Description": "Bakre tåg"
  },
  {
   "Code": "ANA004",
   "GroupDescription": "Annonseringstexter",
   "Level1Description": "Avvikelse",
   "Level2Description": "Nationell",
   "Level3Description": "Brofel"
  },
  {
   "Code": "ANA003",
   "GroupDescription": "Annonseringstexter",
   "Level1Description": "Avvikelse",
   "Level2Description": "Nationell",
   "Level3Description": "Banarbete"
  },
  {
   "Code": "ANA005",
   "GroupDescription": "Annonseringstexter",
   "Level1Description": "Avvikelse",
   "Level2Description": "Nationell",
   "Level3Description": "Broöppning"
  },
....

Delayed Trains

All delayed trains in Sweden for the coming 14 hours is shown.

A delayed train has the following attributes:

ActivityId
ActivityType
AdvertisedTimeAtLocation
EstimatedTimeAtLocation
AdvertisedTrainIdent
OperationalTrainNumber
Canceled
FromLocation
ToLocation
LocationSignature
TimeAtLocation
TrainOwner

To get all delayed trains:

GET /delayed

Result:

{
 "data": [
 {
  "ActivityId": "1500adde-f75d-c409-08dc-3e613d7638c5",
  "ActivityType": "Avgang",
  "AdvertisedTimeAtLocation": "2024-03-22T08:15:00.000+01:00",
  "AdvertisedTrainIdent": "11316",
  "Canceled": false,
  "EstimatedTimeAtLocation": "2024-03-22T08:34:00.000+01:00",
  "FromLocation": [
   {
    "LocationName": "Hie",
    "Priority": 1,
    "Order": 0
   }
  ],
  "LocationSignature": "Hbgb",
  "OperationalTrainNumber": "11316",
  "ToLocation": [
   {
    "LocationName": "Hb",
    "Priority": 1,
    "Order": 0
   }
  ],
  "TrainOwner": "Ö-TÅG"
 },
 {
  "ActivityId": "1500adde-f75d-c409-08dc-3e6165572e33",
  "ActivityType": "Avgang",
  "AdvertisedTimeAtLocation": "2024-03-22T08:15:00.000+01:00",
  "AdvertisedTrainIdent": "1707",
  "Canceled": false,
  "EstimatedTimeAtLocation": "2024-03-22T08:33:00.000+01:00",
  "FromLocation": [
   {
    "LocationName": "Hb",
    "Priority": 1,
    "Order": 0
   }
  ],
  "LocationSignature": "Ög",
  "OperationalTrainNumber": "1707",
  "ToLocation": [
   {
    "LocationName": "Trg",
    "Priority": 1,
    "Order": 0
   }
  ],
  "TrainOwner": "SKANE"
 },
....

Delayed Trains with live position

Connect to socket at https://trafik.emilfolino.se.

Train positions for delayed train are delivered in the following format.

{
  train: '28918',
  position: [ 59.64232211660103, 12.676806451022097 ]
}

Code example with socket.io-client

const socket = io("https://trafik.emilfolino.se");

socket.on("position", (data) => {
  console.log(data); // logs { train: '28918', position: [ 59.64232211660103, 12.676806451022097 ] }
});